Svátky API

URL

https://svatky.adresa.info/formát

Formát

json, xml, txt

HTTP metoda

GET

Parametry

date
datum ve formátu DDMM
name
jméno
lang
cs || sk

Odpověď

json

[{"date": "datum", "name": "jméno"}...]

xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svatky>
  <svatek>
    <date>datum</date>
    <name>jmeno</name>
  </svatek>
  ...
</svatky>
          

txt

datum;jméno
...